Naar boven

Privacy

PRIVACYVERKLARING

Dit is de website van Witteveen Retail. 
Ons vestigingsadres is:

Schutweg 27
5145 NP Waalwijk

Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel 69432945
Ons btw-nummer is NL857872758B01

Wij vinden het belangrijk de privacy van onze websitebezoekers en klanten zo veel mogelijk te respecteren en te beschermen. Wij houden ons bij de verwerking van persoonsgegevens aan de geldende privacywetgeving, zoals de Algemene verordening gegevensbescherming  (AVG).

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Van websitebezoekers en klanten verwerken we de navolgende persoonsgegevens :

a.       uw domeinnaam en uw e-mailadres als u een bezoek brengt aan onze webpagina
uw e-mailadres als u boodschappen/vragen plaatst op deze website

b.       uw e-mailadres als u dit aan ons communiceert

c.       de domeinnaam van andere sites die u geraadpleegd hebt om naar onze site te gaan

d.       alle informatie met betrekking tot de pagina's die u op onze site geraadpleegd hebt

e.       alle informatie die u vrijwillig verstrekt hebt (bijvoorbeeld onderzoek informatie en/of site-registratie)

f.        uw gebruikersnaam en wachtwoord wanneer u zich heeft aangemeld als klant en een account bij ons heeft

g.       uw naam, adres, geboortedatum, geslacht, e-mail adres en telefoonnummer wanneer u een bestelling bij ons heeft geplaatst  

h.       betaalgegevens zoals bankgegevens, betaalgegevens etc. wanneer u goederen bij ons heeft besteld

i.        gegevens met betrekking tot de bestelling die u heeft geplaatst, waaronder het artikel dat u besteld heeft, de besteldatum, afleveradres, gegevens over eventuele kortingen en alle overige gegevens die nodig zijn in het kader van de door u geplaatste bestelling.

j.        uw e-mail adres, geslacht, naam en adres wanneer u zich heeft aangemeld voor onze nieuwsbrief.

Waarom verwerken wij deze persoonsgegevens en op welke grondslag?

a.       Wij verwerken persoonsgegevens betreffende uw bezoek aan onze website om onze website goed te  laten functioneren en te verbeteren. De grondslag hiervoor is onze gerechtvaardigde belangen, te weten een goed functionerende website

b.       Wij verwerken de gegevens over een vraag die u heeft gesteld of een bestelling die u heeft geplaatst om met u te kunnen communiceren over uw vraag of uw bestelling en om de bestelling die u heeft geplaatst te kunnen afleveren. De grondslagen hiervoor zijn uitvoering van de overeenkomst tot levering van het door u bestelde artikel en  onze gerechtvaardigde belangen (goed functioneren van onze organisatie). Grondslag is ook wettelijke plicht. We moeten op grond van o.a. fiscale wetgeving een goede administratie voeren

c.       Wanneer u zich heeft aangemeld voor onze nieuwsbrief verwerken we uw gegevens om u de nieuwsbrief te kunnen zenden. De grondslag hier voor is uitvoering van de overeenkomst tot levering van de nieuwsbrief en onze gerechtvaardigde belangen (u te kunnen attenderen op onze collecties, speciale aanbiedingen en onze evenementen). Grondslag is ook uw toestemming. U heeft de nieuwsbrief namelijk op eigen initiatief aangevraagd. Uw toestemming kunt u altijd intrekken door u af te melden via de link “afmelden”  in de nieuwsbrief

d.       Voor marketingdoeleinden kunnen we u telefonisch benaderen over onze aanbiedingen en collecties wanneer u uw telefoonnummer aan ons heeft doorgegeven, tenzij u zich heeft geregistreerd in het Bel Me Niet Register. Ook kunnen we u per post aanbiedingen etc toesturen, wanneer u bij de bestelling heeft aangegeven dat u daar prijs op stelt. U kunt ons via het hieronder aangegeven contactadres laten weten wanneer u geen aanbiedingen etc. meer per post wilt ontvangen. De grondslag is onze gerechtvaardigde belangen (marketing en een goede dienstverlening)

e.       Onze klantenservice verwerkt uw persoonsgegevens om eventuele klachten die u heeft goed te kunnen afhandelen. De grondslag hiervoor is uitvoering van een overeenkomst en onze gerechtvaardigde belangen (verlenen van goede service).

Delen wij uw persoonsgegevens met derden?

Wij delen uw persoonsgegevens met de navolgende derden, maar alleen als dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met u of als dit nodig is vanwege onze gerechtvaardigde belangen:

a.       Onze software provider

b.       Ons online betaalplatform en onze bank wat betreft uw betalingen

c.       Het bedrijf dat onze nieuwsbrief verzorgt

d.       Het bedrijf dat onze post verzorgt

e.       Bedrijven die de door klanten bestelde goederen vervoeren en afleveren

f.        Google Analytics (zie onder “cookies”).

g.       Wij delen e-mail adressen en klantbestanden met andere bedrijven uit onze groep, te weten Witteveen, Miller & Monroe Nederland en Miller & Monroe Duitsland

Uw informatie wordt niet verkocht aan derden en wij hebben geen speciale relaties of partnerschappen met derden op internet.

Wanneer wij uw persoonsgegevens delen met derden sluiten we verwerkingsovereenkomsten af om de bescherming van uw persoonsgegevens zo veel mogelijk te waarborgen.

Indien wij uw persoonsgegevens delen met derden die buiten de EU gevestigd zijn, doen we dit alleen  wanneer er een adequaat beschermingsniveau is of na het overeenkomen van door de Europese Commissie goedgekeurde standaardclausules. Een kopie van deze standaardclausules kunt u opvragen bij het hieronder vermelde contactadres.

Beveiliging

Wij nemen adequate maatregelen om  de bescherming van uw persoonsgegevens zo veel mogelijk te kunnen waarborgen. We treffen onder meer de navolgende maatregelen:

a.       Als wij uw gegevens overdragen of ontvangen op onze website, gebruiken wij altijd de coderingstechnologieën die erkend worden als gangbare standaarden binnen de IT-sector

b.       Als wij bepaalde kritieke informatie ontvangen of overdragen, zoals bijvoorbeeld financiële informatie of gezondheidsinformatie die u ons heeft gegeven, gebruiken wij een beveiligde server. U wordt hiervan op de hoogte gesteld via een scherm dat afgebeeld wordt op onze site (pop-up)

c.       Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen op onze site

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk:

a.       IP adressen van websitebezoekers worden 2 maanden bewaard

b.       E-mail adres, accountgegevens etc worden bewaard tot 2 maanden na levering van het bestelde artikel of opzegging van het account.

c.       Gegevens betreffende de bestelling (artikelnummer, klantnummer etc.) en onze verkoopadministratie worden 7 jaar bewaard (wettelijke bewaartermijn)

   Soms geldt een langere bewaartermijn op grond van de wet of vanwege claims of procedures.

Sociale media

Via de plugins op onze website kunt u inloggen op sociale media zoals Facebook en Instagram, waar wij een account beheren.

Bent u verplicht uw persoonsgegevens te verstrekken?

U bent niet verplicht uw persoonsgegevens aan ons te verstrekken. Als u ze niet verstrekt kunnen wij echter waarschijnlijk niet de diensten leveren die u verzoekt, zoals de levering van aangekochte goederen, bezorging van de aangevraagde nieuwsbrief etc.

Cookies

 

Op deze site gebruiken we cookies. (Een cookie is een klein bestand dat verstuurd wordt door een Internetserver en dat zich op de vaste schijf van uw computer installeert. Dit bestand houdt de sporen bij van de bezochte Internetsite en bevat een aantal gegevens over dit bezoek.) Onder meer worden deze cookies gebruikt om:
     a. uw voorkeuren te registreren informatiesessies te registreren, zoals informatie over hetgeen u toevoegt     aan uw boodschappenlijst

b. informatie te registreren die eigen is aan u, zoals de webpagina's die u geraadpleegd hebt om naar onze site te gaan

c.  uw vroegere activiteiten op de site te registreren, om u bij uw volgend bezoek een betere dienstverlening te bieden de inhoud en de presentatie van de site aan te passen op basis van uw browsertype of van andere informatie die door de browser verstuurd wordt.

Uw rechten

U heeft altijd het recht de navolgende verzoeken bij ons in te dienen:

a.       Verzoek tot inzage van uw persoonsgegevens

b.       Verzoek tot wissing van uw persoonsgegevens

c.       Verzoek tot rectificatie van uw persoonsgegevens

d.       Verzoek tot beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens

e.       Verzoek uw persoonsgegevens in digitaal formaat te verkrijgen

Tevens kunt u bezwaar indienen tegen de verwerking van persoonsgegevens door ons.

Wij zullen zo zorgvuldig mogelijk met uw verzoek of bezwaar omgaan en binnen 1 maand reageren.

Indien u niet tevreden bent over de manier waarop wij met uw verzoek of bezwaar omgaan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl)

Hoe neemt u contact met ons op in verband met ons privacy beleid?

Als u wenst te reageren op ons privacy beleid, kunt u contact met ons opnemen
a. Per email: webshop@witteveen.eu
b. Per telefoon: 088 2732 888
c. Op het eerder vermelde adres

Indien u geen reclame van ons wenst te ontvangen via post, telefoon of e-mail, kunt u ons dat laten weten op het hierboven vermelde adres.

Ons bedrijf kan deze privacyverklaring van tijd tot tijd aanpassen. Wij raden u aan om regelmatig kennis te nemen van onze privacyverklaring.